Cẩm Nang

Linh Kỵ

Kiếm Vũ Giang Hồ

Chiến binh có Chiến Kỵ, Linh sủng có Linh kỵ.
Kiếm Vũ có lẽ đã rất ưu ái cho các thú cưng của các đại hiệp. Linh sủng có hẳn một hệ thống thú cưỡi riêng, bổ trợ thêm phần lớn sức mạnh cho Linh sủng và tăng lực chiến trực tiếp cho nhân vật.

Hệ Thống Linh Kỵ

  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 68.
  • Tiến cấp: Dùng Linh Kỵ Đơn để tiến cấp Linh Kỵ. Bậc càng cao cần sử dụng Linh Kỵ Đơn Lv càng cao.

  • Kỹ năng Linh Kỵ:

Có tổng cộng 4 kỹ năng, có thể dùng sách kỹ năng để học, giúp tăng thuộc tính trực tiếp cho nhân vật. Gồm:

  • Hình ảnh Linh Kỵ:
Linh KỵHình ảnh
Đô Giác Thú
Tiên Linh Dương
Minh Lang Vương
Hỏa Ấu Ngưu
Kim Mao Ấu Sư
Lân Ấu Quy
Xích Diệm Ấu Lân
Tử Yên Ấu Loan
Diệm Ấu Long

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Vũ Giang Hồ!