Cẩm Nang

Linh Mạch

Kiếm Vũ Giang Hồ

Hoan nghênh các thiếu hiệp đến với Kiếm Vũ Giang Hồ - Webgame chuẩn từ đồ họa đến PK.

Hàng loạt hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Kiếm Vũ Giang Hồ nhé!

Linh Mạch

 • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 80.
 • Cách thức tham gia: Vào giao diện Chiến Kỵ, nhấp chọn Linh Mạch để mở giao diện.

Kiếm Vũ
Mở Linh Mạch tại giao diện Chiến Kỵ

 • Để tiến cấp Linh Mạch phải dùng Hồn Chiến Kỵ. Tầng càng cao cần sử dùng Hồn Chiến Kỵ lv cao và kèm theo Chiến Kỵ Tăng Linh Đơn để kích hoạt Chiến Kỵ tiếp theo.

Kiếm Vũ Giang Hồ

 • Hồn Chiến Kỵ nhận từ phó bản Chiến Kỵ Linh Mạch.

Kiếm Vũ

 • Thiếu hiệp tăng đến tầng 10 của 1 bậc thú sẽ dùng Chiến Kỵ Tăng Linh Đơn để kích hoạt bậc thú tiếp theo.

Kiếm Vũ Giang Hồ
Giao diện kích hoạt bậc Linh Mạch tiếp theo

 • Tăng bậc thú linh mạch càng cao sẽ tăng được rất nhiều lực chiến và thuộc tính vĩnh viễn cho nhân vật.
 • Thiếu hiệp tham gia Phó bản Linh Mạch xác suất nhận được vật phẩm Chiến Kỵ Tăng Linh Đơn để đột phá Linh Mạch Chiến Kỵ.

Kiếm Vũ Giang Hồ

 • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 80
 • Cách thức tham gia: Vào giao diện Tiên Dực, nhấp chọn Linh Mạch để mở giao diện.

Kiếm Vũ Giang Hồ

 • Để tiến cấp Linh Mạch cần dùng Tiên Dực Hồn. Tầng càng cao cần sử dụng Hồn Tiên Dực lv càng cao và kèm theo Tiên Dực Tăng Linh Đơn để kích hoạt Tiên Dực tiếp theo.

Kiếm Vũ Giang Hồ

 • Tiên Dực Hồn nhận từ phó bản Tiên Dực Linh Mạch.

Kiếm Vũ Giang Hồ

 • Thiếu hiệp tăng đến tầng 10 của 1 bậc thú sẽ dùng Tiên Dực Tăng Linh Đơn để kích hoạt bậc thú tiếp theo.

Kiếm Vũ Giang Hồ

 • Tăng bậc thú linh mạch càng cao sẽ tăng được rất nhiều lực chiến và thuộc tính vĩnh viễn cho nhân vật.
 • Thiếu hiệp tham gia Phó bản Linh Mạch có xác suất nhận được vật phẩm Tiên Dực Tăng Cấp Đơn để đột phá Linh Mạch Tiên Dực.

Kiếm Vũ Giang Hồ

 • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 70
 • Cách thức tham gia: Vào giao diện Thần Binh, nhấp chọn Linh Mạch để mở giao diện.

Kiếm Vũ Giang Hồ

 • Để tiến cấp Linh Mạch cần dùng Thần Binh Hồn. Tầng càng cao cần sử dụng Hồn Thần Binh lv càng cao và kèm theo Thần Binh Tăng Linh Đơn để kích hoạt Linh Mạch Thần Binh tầng tiếp theo.

Kiếm Vũ Giang Hồ

 • Thần Binh Hồn nhận từ phó bản Thần Binh Linh Mạch.
 • Thiếu hiệp tăng đến tầng 10 của 1 bậc thú sẽ dùng Thần Binh Tăng Linh Đơn để kích hoạt bậc tiếp theo.

Kiếm Vũ Giang Hồ

 • Tăng bậc linh mạch càng cao sẽ tăng được rất nhiều lực chiến và thuộc tính vĩnh viễn cho nhân vật.
 • Thiếu hiệp tham gia Phó bản Linh Mạch có xác suất nhận được vật phẩm Thần Binh Linh Đơn để đột phá Linh Mạch Thần Binh.

Kiếm Vũ Giang Hồ

 • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 104
 • Cách thức tham gia: Vào giao diện Linh Sủng, nhấp chọn Linh Mạch để mở giao diện.

Kiếm Vũ Giang Hồ

 • Để tiến cấp Linh Mạch cần dùng Linh Sủng Hồn. Tầng càng cao cần sử dụng Hồn Linh Sủng lv càng cao và kèm theo Linh Sủng Tăng Linh Đơn để kích hoạt Linh Sủng tiếp theo.

Kiếm Vũ Giang Hồ

 • Linh Sủng Hồn nhận từ phó bản Linh Sủng Linh Mạch.

Kiếm Vũ Giang Hồ

 • Thiếu hiệp tăng đến tầng 10 của 1 bậc thú sẽ dùng Linh Sủng Tăng Linh Đơn để kích hoạt bậc thú tiếp theo.

Kiếm Vũ Giang Hồ

 • Tăng bậc thú linh mạch càng cao sẽ tăng được rất nhiều lực chiến và thuộc tính vĩnh viễn cho nhân vật.
 • Thiếu hiệp tham gia Phó bản Linh Mạch có xác suất nhận được vật phẩm Linh Sủng Tăng Cấp Đơn để đột phá Linh Mạch Linh Sủng.

Kiếm Vũ Giang Hồ

 • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 113
 • Cách thức tham gia: Vào giao diện Linh Vũ, nhấp chọn Linh Mạch để mở giao diện.

Kiếm Vũ Giang Hồ

 • Để tiến cấp Linh Mạch cần dùng Hồn Linh Vũ. Tầng càng cao cần sử dụng Hồn Linh Sủng lv càng cao và kèm theo Linh Vũ Tăng Linh Đơn để kích hoạt bậc tiếp theo.

Kiếm Vũ Giang Hồ

 • Hồn Linh Vũ nhận từ phó bản Linh Vũ Linh Mạch.
 • Thiếu hiệp tăng đến tầng 10 của 1 bậc thú sẽ dùng Linh Vũ Tăng Linh Đơn để kích hoạt bậc tiếp theo.

Kiếm Vũ Giang Hồ

 • Tăng bậc linh mạch càng cao sẽ tăng được rất nhiều lực chiến và thuộc tính vĩnh viễn cho nhân vật.
 • Thiếu hiệp tham gia Phó bản Linh Mạch có xác suất nhận được vật phẩm Linh Vũ Tăng Linh Đơn để đột phá Linh Mạch Linh Vũ.

Kiếm Vũ Giang Hồ

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Vũ Giang Hồ!