Cẩm Nang

Linh Vũ

Kiếm Vũ Giang Hồ

Linh Vũ - Cung linh hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, thân cung phát sáng rực rỡ, sức mạnh to lớn. Cung tên bắn xa trăm dặm khiến kẻ địch muôn phần khiếp sợ.

Khi Linh sủng của thiếu hiệp mang trên mình Linh Vũ sẽ trở nên muôn phần mạnh mẽ, tăng cường hỏa lực vượt trội cho chủ nhân, giúp chặng đường chinh phục Kiếm Vũ sẽ bớt gian nan, khó khăn.

Hệ Thống Linh Vũ

  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 26.
  • Tiến cấp: Dùng Linh Vũ Đơn để tiến cấp Linh Vũ. Bậc càng cao cần sử dụng Linh Vũ Đơn Lv càng cao.

  • Kỹ năng Linh Vũ

Có tổng cộng 4 kỹ năng, có thể dùng sách kỹ năng để học, giúp tăng thuộc tính trực tiếp cho nhân vật.

  • Hình ảnh Linh Vũ:
Linh VũHình ảnh
Ô Thiết Cung
Long Thiệt Cung
Du Tiếu Cung
Kim Ô Cung
Hỏa Thần Cung
Chấn Thiên Cung
Bá Vương Cung
Lạc Nhật Cung
Hiên Viên Cung

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Vũ Giang Hồ!