Cẩm Nang

Pháp Khí

Kiếm Vũ Giang Hồ

Chặng đường hành tẩu giang hồ gian khó và đầy hiểm nguy, có ai không trang bị sẵn cho mình một bảo vật phòng thân? Ngay cả những vị đại hiệp tiếng tăm lừng lẫy cũng có trong tay ít nhất một món vũ khí bí mật phòng khi bất trắc.

Pháp Khí là một thuật bí luyện huyền ảo. Để tu luyện hồn phách của người và tinh huyết hợp với người cầm và được linh thạch nuôi dưỡng, có thể tụ thần cường thân, tăng cường năng lực, đến điểm cực đại có thể dẫn ra bí pháp, thi triển thiên uy.

Có được Pháp Khí trong tay, khác nào có được thiên binh vạn mã. Há chẳng phải chinh phục võ lâm cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều hay sao?

Hệ Thống Pháp Khí

  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 26.
  • Tiến cấp: Dùng Pháp Khí Đơn để tiến cấp Pháp Khí. Bậc càng cao cần sử dụng Pháp Khí Đơn Lv càng cao.

  • Kỹ năng Pháp Khí

Có tổng cộng 5 kỹ năng, có thể dùng sách kỹ năng để học, giúp tăng thuộc tính trực tiếp cho nhân vật. Gồm: Lôi Đình Câu, Hộ Thuẫn, Hộ Thể, Linh Hoạt, Tụ Lực

  • Hình ảnh Pháp Khí:
Pháp KhíHình ảnh
Nhật Chiếu
Viêm Dương
Âm Dương Chúc
Huyền Dương Đăng
Thái Âm Luân
Càn Khôn Thoa
Minh Vương Lăng
Chúc Long Chùy
Trấn Hồn Cổ

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Vũ Giang Hồ!