Cẩm Nang

Thiên Canh

T hiên Canh - một linh hồn bất diệt trong truyền thuyết, sẽ là người bạn đồng hành tiếp theo của các Thiếu hiệp trên con đường hành hiệp giang hồ. Thiên Canh nắm giữ trái tim của các Thiếu hiệp, giúp tăng lực chiến và đặc biệt là các kỹ năng phòng thủ lợi hại cho nhân vật.

Thiên Canh

  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 76.

Kiếm Vũ

  • Tiến cấp: Dùng Thiên Canh Đơn để tiến cấp Thiên Canh. Bậc càng cao cần sử dụng Thiên Canh Đơn Lv càng cao.

Kiếm Vũ

    • Kỹ năng Thiên Canh:

Có tổng cộng 4 kỹ năng, có thể dùng sách kỹ năng để học, giúp tăng thuộc tính trực tiếp cho nhân vật.

  • Hình ảnh một số Thiên Canh:
Thiên CanhHình ảnh
Vô Phong Khởi Lãng Kiếm Vũ
Bách Thảo Sinh Linh Kiếm Vũ
Ngự Thủy Nghưng Thần Kiếm Vũ
Phật Quang Thiên Giáng Kiếm Vũ
Sinh Tử Nghịch Chuyển Kiếm Vũ
Phần Tận Bát Phương Kiếm Vũ
Băng Tuyết Phong Thiên Kiếm Vũ
Vạn Pháp Quy Tông Kiếm Vũ
Phụng Minh Cửu Tiêu Kiếm Vũ

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Vũ Giang Hồ!