Cẩm Nang

Tiên Dực

Kiếm Vũ Giang Hồ
T iên Dực trong Kiếm Vũ Giang Hồ không chỉ làm cho ngoại hình nhân vật thêm đẹp mắt, nổi bật mà còn là một đôi cánh với uy lực vô song, hợp thể cùng với chủ nhân, đao thương bất nhập và có thể thiên biến vạn hóa ngoại hình. Sở hữu Tiên Dực giúp cho chư vị đại hiệp khuếch trương uy lực.

Hệ thống Tiên Dực

  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 55 sẽ tự động mở hệ thống Tiên Dực.
  • Tiến cấp: Dùng Tiên Dực Đơn để tiến cấp Tiên Dực. Bậc càng cao cần sử dụng Tiên Dực Đơn Lv càng cao.

Kiếm Vũ Giang Hồ

  • Kỹ năng Tiên Dực:

Có tổng cộng 4 kỹ năng, có thể dùng sách kỹ năng để học, giúp tăng thuộc tính trực tiếp cho nhân vật. Gồm có: Thủ Hộ, Kháng Bạo, Cường Kích, Cuồng Bạo.

  • Hình ảnh một số Tiên Dực:
Tiên DựcHình ảnh
Mê Hồn Vũ Kiếm Vũ Giang Hồ
Tử Yêu Vũ Kiếm Vũ Giang Hồ
Diệu Quang Dực Kiếm Vũ Giang Hồ
Kim Phượng Dực Kiếm Vũ Giang Hồ
Linh Lung Dực Kiếm Vũ Giang Hồ
Chu Tước Linh Kiếm Vũ Giang Hồ
Minh Vương Linh Kiếm Vũ Giang Hồ
Lưu Li Tiên Kiếm Vũ Giang Hồ
Ma Phệ Thần Kiếm Vũ Giang Hồ

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Vũ Giang Hồ!