Cẩm Nang

Tiên Khí

Kiếm Vũ Giang Hồ

Hoan nghênh các thiếu hiệp đến với Kiếm Vũ Giang Hồ - Webgame chuẩn từ đồ họa đến PK.

Hàng loạt hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Kiếm Vũ Giang Hồ nhé!

Tiên Khí

 • Điều kiện mở: Đã kích hoạt Phi Thăng.
 • Đối tượng: Tất cả các thiếu hiệp.
 • Cách thức tham gia:

Kiếm Vũ Giang Hồ
Nhấp biểu tượng


Giao diện tăng bậc Tiên Khí

 • Tiến cấp: Dùng Diêm La Sát Tăng Bậc Đơn để tiến cấp Tiên Khí. Bậc càng cao cần sử dụng Diêm La Sát Tăng Bậc Đơn Lv càng cao.

 • Thiếu hiệp tăng bậc Tiên Khí - Diêm La Sát càng cao sẽ tăng càng nhiều lực chiến cho nhân vật.

Kiếm Vũ Giang Hồ
Nhấp biểu tượng


Giao diện tăng bậc Tiên Khí

 • Tiến cấp: Dùng U Minh Thích Đơn để tiến cấp Tiên Khí-Chủy Thủ. Bậc càng cao cần sử dụng U Minh Thích Đơn càng nhiều.

 • U Minh Thích Đơn có thể nhận được từ phó bản Tăng U Minh Thích.

 • Thiếu hiệp tăng bậc Tiên Khí - Chủy Thủ càng cao sẽ tăng càng nhiều lực chiến cho nhân vật.

Kiếm Vũ Giang Hồ
Nhấp biểu tượng


Giao diện tăng bậc Tiên Khí - Hồn Thiên Lôi

 • Tiến cấp: Dùng Hồn Thiên Lôi Đơn để tiến cấp Tiên Khí Hồn Thiên Lôi. Bậc càng cao cần sử dụng Hồn Thiên Lôi Đơn Lv càng cao.

 • Hồn Thiên Lôi Đơn có thể nhận từ phó bản Tăng Hồn Thiên Lôi.

 • Thiếu hiệp tăng bậc Tiên Khí - Hồn Thiên Lôi càng cao sẽ tăng càng nhiều lực chiến cho nhân vật.

Kiếm Vũ Giang Hồ
Nhấp biểu tượng


Giao diện tăng bậc Tiên Khí - Quán Nhật Luân

 • Tiến cấp: Dùng Quán Nhật Luân Đơn để tiến cấp Tiên Khí Quán Nhật Luân. Bậc càng cao cần sử dụng Quán Nhật Luân Đơn Lv càng cao.

 • Quán Nhật Luân Đơn có thể nhận từ phó bản Tăng Quán Nhật Luân.

 • Thiếu hiệp tăng bậc Tiên Khí - Quán Nhật Luân càng cao sẽ tăng càng nhiều lực chiến cho nhân vật.

Kiếm Vũ Giang Hồ
Nhấp biểu tượng


Giao diện tăng bậc Tiên Khí - Truy Hồn Tiễn

 • Tiến cấp: Dùng Truy Hồn Tiễn Đơn để tiến cấp Tiên Khí Truy Hồn Tiễn. Bậc càng cao cần sử dụng Truy Hồn Tiễn Đơn Lv càng cao.

 • Truy Hồn Tiễn Đơn có thể nhận từ phó bản Tăng Truy Hồn Tiễn.

 • Thiếu hiệp tăng bậc Tiên Khí - Truy Hồn Tiễn càng cao sẽ tăng càng nhiều lực chiến cho nhân vật.

Kiếm Vũ Giang Hồ
Nhấp biểu tượng


Giao diện tăng bậc Tiên Khí - Huyền Ảnh Phiến

 • Tiến cấp: Dùng Huyền Ảnh Phiến Đơn để tiến cấp. Bậc càng cao cần sử dụng Huyền Ảnh Phiến Đơn Lv càng cao.

 • Huyền Ảnh Phiến Đơn có thể nhận từ phó bản Tiên Khí - Tăng Huyền Ảnh Phiến.

 • Thiếu hiệp tăng bậc Tiên Khí - Huyền Ảnh Phiến càng cao sẽ tăng càng nhiều lực chiến cho nhân vật.

Kiếm Vũ Giang Hồ

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

 • Nạp Vàng nhanh tại đây.
 • Quyền lợi VIP.
 • Những hoạt động đặc sắc chỉ có tại Kiếm Vũ Giang Hồ.
 • Cách xóa Cache.

Để lại bình luận của bạn tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Vũ Giang Hồ!