Sự kiện

Tăng Bậc Nhận Quà

Kiếm Vũ Giang Hồ

Hoan nghênh các thiếu hiệp đến với Kiếm Vũ Giang Hồ - Webgame chuẩn từ đồ họa đến PK.

Hàng loạt hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Kiếm Vũ Giang Hồ nhé!

Tăng Bậc Nhận Quà

 • Thời gian: 7 ngày đầu mở server.
 • Đối tượng: Tất cả chư vị thiếu hiệp.
 • Cách thức tham gia: Chọn biểu tượng Mở Server để mở giao diện hoạt động.

Kiếm Vũ

Kiếm Vũ Giang Hồ
Giao diện hoạt động Tăng Bậc Nhận Quà

Nội dung chi tiết

Trong thời gian hoạt động, tăng bậc đạt đến số bậc tương ứng sẽ nhận được thưởng. Phần thưởng thay đổi theo ngày.

 • NGÀY 1 - (Chiến Kỵ)
Chiến KỵPhần thưởng
Đạt Bậc 3Tăng Bậc Đơn-Chiến Kỵ*15 + Sách Kỹ Năng-Chiến Kỵ*1
Đạt Bậc 4Tăng Bậc Đơn-Chiến Kỵ*25 + Sách Kỹ Năng-Chiến Kỵ*2
Đạt Bật 5Tăng Bậc Đơn-Chiến Kỵ*45 + Tư Chất Đơn-Chiến Kỵ*1
Đạt Bậc 6Tăng Bậc Đơn-Chiến Kỵ*70 + Trưởng Thành Đơn-Chiến Kỵ*1
 • NGÀY 2 (Tiên Dực)
Tiên DựcPhần thưởng
Đạt Bậc 2Tăng Bậc Đơn-Tiên Dực*6 + Sách Kỹ Năng-Tiên Dực*1
Đạt Bậc 3Tăng Bậc Đơn-Tiên Dực*15 + Sách Kỹ Năng-Tiên Dực*2
Đạt Bật 4Tăng Bậc Đơn-Tiên Dực*27 + Tư Chất Đơn-Tiên Dực*1
Đạt Bậc 5Tăng Bậc Đơn-Tiên Dực*50 + Trưởng Thành Đơn-Tiên Dực*1
 • NGÀY 3 (Thần Binh)
Thần BinhPhần thưởng
Đạt Bậc 2Tăng Bậc Đơn-Thần Binh*6 + Sách Kỹ Năng-Thần Binh*1
Đạt Bậc 3Tăng Bậc Đơn-Thần Binh*15 + Sách Kỹ Năng-Thần Binh*2
Đạt Bật 4Tăng Bậc Đơn-Thần Binh*27 + Tư Chất Đơn-Thần Binh*1
Đạt Bậc 5Tăng Bậc Đơn-Thần Binh*50 + Trưởng Thành Đơn-Thần Binh*1
 • NGÀY 4 (Pháp Khí)
Pháp KhíPhần thưởng
Đạt Bậc 2Tăng Bậc Đơn-Pháp Khí*6 + Sách Kỹ Năng-Pháp Khí*1
Đạt Bậc 3Tăng Bậc Đơn-Pháp Khí*15 + Sách Kỹ Năng-Pháp Khí*2
Đạt Bật 4Tăng Bậc Đơn-Pháp Khí*27 + Tư Chất Đơn-Pháp Khí*1
Đạt Bậc 5Tăng Bậc Đơn-Pháp Khí*50 + Trưởng Thành Đơn-Pháp Khí*1
 • NGÀY 5 (Linh Sủng)
Linh SủngPhần thưởng
Đạt Bậc 2Tăng Bậc Đơn-Linh Sủng*6 + Sách Kỹ Năng-Linh Sủng*1
Đạt Bậc 3Tăng Bậc Đơn-Linh Sủng*15 + Sách Kỹ Năng-Linh Sủng*2
Đạt Bật 4Tăng Bậc Đơn-Linh Sủng*27 + Tư Chất Đơn-Linh Sủng*1
Đạt Bậc 5Tăng Bậc Đơn-Linh Sủng*50 + Trưởng Thành Đơn-Linh Sủng*1
 • NGÀY 6 (Linh Vũ)
Linh VũPhần thưởng
Đạt Bậc 2Tăng Bậc Đơn-Linh Vũ*6 + Sách Kỹ Năng-Linh Vũ*1
Đạt Bậc 3Tăng Bậc Đơn-Linh Vũ*15 + Sách Kỹ Năng-Linh Vũ*2
Đạt Bật 4Tăng Bậc Đơn-Linh Vũ*27 + Tư Chất Đơn-Linh Vũ*1
Đạt Bậc 5Tăng Bậc Đơn-Linh Vũ*50 + Trưởng Thành Đơn-Linh Vũ*1
 • NGÀY 7 (Linh Kỵ)
Linh KỵPhần thưởng
Đạt Bậc 3Tăng Bậc Đơn-Linh Kỵ*15 + Sách Kỹ Năng-Linh Kỵ*1
Đạt Bậc 4Tăng Bậc Đơn-Linh Kỵ*25 + Sách Kỹ Năng-Linh Kỵ*2
Đạt Bật 5Tăng Bậc Đơn-Linh Kỵ*45 + Tư Chất Đơn-Linh Kỵ*1
Đạt Bậc 6Tăng Bậc Đơn-Linh Kỵ*70 + Trưởng Thành Đơn-Linh Kỵ*1

Ghi chú

 • Vật phẩm trong phần thưởng trên nếu không có ghi chú đặc biệt thì đều là vật phẩm khóa.
 • 00h00 mỗi ngày sẽ làm mới vật phẩm hoạt động. Khi đủ điều kiện nhưng không nhận thưởng thì qua ngày sẽ không được nhận phần thưởng của ngày trước đó.
 • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
 • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý thiếu hiệp vui lòng xem trong trò chơi.

Kiếm Vũ Giang Hồ

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Vũ Giang Hồ!