Sự kiện

Tích Luỹ Tặng Thưởng

Kiếm Vũ Giang Hồ

Hoan nghênh các thiếu hiệp đến với Kiếm Vũ Giang Hồ - Webgame chuẩn từ đồ họa đến PK.

Hàng loạt hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Kiếm Vũ Giang Hồ nhé!

Tích Lũy Tặng Thưởng

 • Thời gian: 7 ngày đầu mở server.
 • Đối tượng: Tất cả chư vị thiếu hiệp.
 • Cách thức tham gia: Chọn biểu tượng Mở Server để mở giao diện hoạt động.

Kiếm Vũ Giang Hồ

Kiếm Vũ Giang Hồ
Giao diện hoạt động Tích Lũy Tặng Thưởng

Nội dung chi tiết

Trong thời gian hoạt động, nạp tích lũy đạt mức quy định sẽ được nhận thưởng khủng. Phần thưởng thay đổi qua từng ngày.

 • NGÀY 1
Nạp tích lũy đạtPhần thưởng
200 vàngChiến Kỵ Đơn*2 + Đá Cường Hóa Trang Bị*5
500 vàngChiến Kỵ Đơn*4 + Túi Sinh Lực*2 + Sách Kỹ Năng-Chiến Kỵ*1
1.000 vàngChiến Kỵ Đơn*8 + Tư Chất Đơn-Chiến Kỵ*1 + Đá Cường Hóa Trang Bị*10
2.000 vàngChiến Kỵ Đơn*10 + Tư Chất Đơn-Chiến Kỵ*1 + Trưởng Thành Đơn-Chiến Kỵ*1 + Sách Tăng Kỹ Năng-Chiến Kỵ*1 + Thuốc Hồi Sinh*5
5.000 vàngChiến Kỵ Đơn*15 + Trưởng Thành Đơn-Chiến Kỵ*1 + Sách Tăng Kỹ Năng-Chiến Kỵ*2 + Hộp La Ma*4
10.000 vàngChiến Kỵ Đơn*20 + Tư Chất Đơn-Chiến Kỵ*2 + Sách Tăng Kỹ Năng-Chiến Kỵ*2 + Trưởng Thành Đơn-Chiến Kỵ*1 + Quà Sách Bị Động*2
20.000 vàngChiến Kỵ Đơn*40 + Đá Cường Hóa Trang Bị*30 + Trưởng Thành Đơn-Chiến Kỵ*2 + Hộp Đá Lv4*1 + Sách Tăng Kỹ Năng-Chiến Kỵ*5
40.000 vàngTư Chất Đơn-Chiến Kỵ*3 + Trưởng Thành Đơn-Chiến Kỵ*3 + Danh Hiệu "Thiên Kim"*1 + Hộp Đá Lv5*1 + Quà Sách Bị Động*4
 • NGÀY 2 (Tiên Dực)
Nạp tích lũy đạtPhần thưởng
200 vàngTiên Dực Đơn*2 + Đá Cường Hóa Trang Bị*5
500 vàngTiên Dực Đơn*4 + Túi Sinh Lực*2 + Sách Kỹ Năng-Tiên Dực*1
1.000 vàngTiên Dực Đơn*8 + Tư Chất Đơn-Tiên Dực*1 + Đá Cường Hóa Trang Bị*10
2.000 vàngTiên Dực Đơn*10 + Tư Chất Đơn-Tiên Dực*1 + Trưởng Thành Đơn-Tiên Dực*1 + Sách Tăng Kỹ Năng-Tiên Dực*1 + Thuốc Hồi Sinh*5
5.000 vàngTiên Dực Đơn*15 + Trưởng Thành Đơn-Tiên Dực*1 + Sách Tăng Kỹ Năng-Tiên Dực*2 + Hộp La Ma*4
10.000 vàngTiên Dực Đơn*20 + Tư Chất Đơn-Tiên Dực*2 + Sách Tăng Kỹ Năng-Tiên Dực*2 + Trưởng Thành Đơn-Tiên Dực*1 + Quà Sách Bị Động*2
20.000 vàngTiên Dực Đơn*40 + Đá Cường Hóa Trang Bị*30 + Trưởng Thành Đơn-Tiên Dực*2 + Hộp Đá Lv4*1 + Sách Tăng Kỹ Năng-Tiên Dực*5
40.000 vàngTư Chất Đơn-Tiên Dực*3 + Trưởng Thành Đơn-Tiên Dực*3 + Danh Hiệu "Thiên Kim"*1 + Hộp Đá Lv5*1 + Quà Sách Bị Động*4
 • NGÀY 3 (Thần Binh)
Nạp tích lũy đạtPhần thưởng
200 vàngThần Binh Đơn*2 + Đá Cường Hóa Trang Bị*5
500 vàngThần Binh Đơn*4 + Túi Sinh Lực*2 + Sách Kỹ Năng-Thần Binh*1
1.000 vàngThần Binh Đơn*8 + Tư Chất Đơn-Thần Binh*1 + Đá Cường Hóa Trang Bị*10
2.000 vàngThần Binh Đơn*10 + Tư Chất Đơn-Thần Binh*1 + Trưởng Thành Đơn-Thần Binh*1 + Sách Tăng Kỹ Năng-Thần Binh*1 + Thuốc Hồi Sinh*5
5.000 vàngThần Binh Đơn*15 + Trưởng Thành Đơn-Thần Binh*1 + Sách Tăng Kỹ Năng-Thần Binh*2 + Hộp La Ma*4
10.000 vàngThần Binh Đơn*20 + Tư Chất Đơn-Thần Binh*2 + Sách Tăng Kỹ Năng-Thần Binh*2 + Trưởng Thành Đơn-Thần Binh*1 + Quà Sách Bị Động*2
20.000 vàngThần Binh Đơn*40 + Đá Cường Hóa Trang Bị*30 + Trưởng Thành Đơn-Thần Binh*2 + Hộp Đá Lv4*1 + Sách Tăng Kỹ Năng-Thần Binh*5
40.000 vàngTư Chất Đơn-Thần Binh*3 + Trưởng Thành Đơn-Thần Binh*3 + Danh Hiệu "Thiên Kim"*1 + Hộp Đá Lv5*1 + Quà Sách Bị Động*4
 • NGÀY 4 (Pháp Khí)
Nạp tích lũy đạtPhần thưởng
200 vàngPháp Khí Đơn*2 + Đá Cường Hóa Trang Bị*5
500 vàngPháp Khí Đơn*4 + Túi Sinh Lực*2 + Sách Kỹ Năng-Pháp Khí*1
1.000 vàngPháp Khí Đơn*8 + Tư Chất Đơn-Pháp Khí*1 + Đá Cường Hóa Trang Bị*10
2.000 vàngPháp Khí Đơn*10 + Tư Chất Đơn-Pháp Khí*1 + Trưởng Thành Đơn-Pháp Khí*1 + Sách Tăng Kỹ Năng-Pháp Khí*1 + Thuốc Hồi Sinh*5
5.000 vàngPháp Khí Đơn*15 + Trưởng Thành Đơn-Pháp Khí*1 + Sách Tăng Kỹ Năng-Pháp Khí*2 + Hộp La Ma*4
10.000 vàngPháp Khí Đơn*20 + Tư Chất Đơn-Pháp Khí*2 + Sách Tăng Kỹ Năng-Pháp Khí*2 + Trưởng Thành Đơn-Pháp Khí*1 + Quà Sách Bị Động*2
20.000 vàngPháp Khí Đơn*40 + Đá Cường Hóa Trang Bị*30 + Trưởng Thành Đơn-Pháp Khí*2 + Hộp Đá Lv4*1 + Sách Tăng Kỹ Năng-Pháp Khí*5
40.000 vàngTư Chất Đơn-Pháp Khí*3 + Trưởng Thành Đơn-Pháp Khí*3 + Danh Hiệu "Thiên Kim"*1 + Hộp Đá Lv5*1 + Quà Sách Bị Động*4
 • NGÀY 5 (Linh Sủng)
Nạp tích lũy đạtPhần thưởng
200 vàngLinh Sủng Đơn*2 + Đá Cường Hóa Trang Bị*5
500 vàngLinh Sủng Đơn*4 + Túi Sinh Lực*2 + Sách Kỹ Năng-Linh Sủng*1
1.000 vàngLinh Sủng Đơn*8 + Tư Chất Đơn-Linh Sủng*1 + Đá Cường Hóa Trang Bị*10
2.000 vàngLinh Sủng Đơn*10 + Tư Chất Đơn-Linh Sủng*1 + Trưởng Thành Đơn-Linh Sủng*1 + Sách Tăng Kỹ Năng-Linh Sủng*1 + Thuốc Hồi Sinh*5
5.000 vàngLinh Sủng Đơn*15 + Trưởng Thành Đơn-Linh Sủng*1 + Sách Tăng Kỹ Năng-Linh Sủng*2 + Hộp La Ma*4
10.000 vàngLinh Sủng Đơn*20 + Tư Chất Đơn-Linh Sủng*2 + Sách Tăng Kỹ Năng-Linh Sủng*2 + Trưởng Thành Đơn-Linh Sủng*1 + Quà Sách Bị Động*2
20.000 vàngLinh Sủng Đơn*40 + Đá Cường Hóa Trang Bị*30 + Trưởng Thành Đơn-Linh Sủng*2 + Hộp Đá Lv4*1 + Sách Tăng Kỹ Năng-Linh Sủng*5
40.000 vàngTư Chất Đơn-Linh Sủng*3 + Trưởng Thành Đơn-Linh Sủng*3 + Danh Hiệu "Thiên Kim"*1 + Hộp Đá Lv5*1 + Quà Sách Bị Động*4
 • NGÀY 6 (Linh Vũ)
Nạp tích lũy đạtPhần thưởng
200 vàngLinh Vũ Đơn*2 + Đá Cường Hóa Trang Bị*5
500 vàngLinh Vũ Đơn*4 + Túi Sinh Lực*2 + Sách Kỹ Năng-Linh Vũ*1
1.000 vàngLinh Vũ Đơn*8 + Tư Chất Đơn-Linh Vũ*1 + Đá Cường Hóa Trang Bị*10
2.000 vàngLinh Vũ Đơn*10 + Tư Chất Đơn-Linh Vũ*1 + Trưởng Thành Đơn-Linh Vũ*1 + Sách Tăng Kỹ Năng-Linh Vũ*1 + Thuốc Hồi Sinh*5
5.000 vàngLinh Vũ Đơn*15 + Trưởng Thành Đơn-Linh Vũ*1 + Sách Tăng Kỹ Năng-Linh Vũ*2 + Hộp La Ma*4
10.000 vàngLinh Vũ Đơn*20 + Tư Chất Đơn-Linh Vũ*2 + Sách Tăng Kỹ Năng-Linh Vũ*2 + Trưởng Thành Đơn-Linh Vũ*1 + Quà Sách Bị Động*2
20.000 vàngLinh Vũ Đơn*40 + Đá Cường Hóa Trang Bị*30 + Trưởng Thành Đơn-Linh Vũ*2 + Hộp Đá Lv4*1 + Sách Tăng Kỹ Năng-Linh Vũ*5
40.000 vàngTư Chất Đơn-Linh Vũ*3 + Trưởng Thành Đơn-Linh Vũ*3 + Danh Hiệu "Thiên Kim"*1 + Hộp Đá Lv5*1 + Quà Sách Bị Động*4
 • NGÀY 7 (Linh Kỵ)
Nạp tích lũy đạtPhần thưởng
200 vàngLinh Kỵ Đơn*2 + Đá Cường Hóa Trang Bị*5
500 vàngLinh Kỵ Đơn*4 + Túi Sinh Lực*2 + Sách Kỹ Năng-Linh Kỵ*1
1.000 vàngLinh Kỵ Đơn*8 + Tư Chất Đơn-Linh Kỵ*1 + Đá Cường Hóa Trang Bị*10
2.000 vàngLinh Kỵ Đơn*10 + Tư Chất Đơn-Linh Kỵ*1 + Trưởng Thành Đơn-Linh Kỵ*1 + Sách Tăng Kỹ Năng-Linh Kỵ*1 + Thuốc Hồi Sinh*5
5.000 vàngLinh Kỵ Đơn*15 + Trưởng Thành Đơn-Linh Kỵ*1 + Sách Tăng Kỹ Năng-Linh Kỵ*2 + Hộp La Ma*4
10.000 vàngLinh Kỵ Đơn*20 + Tư Chất Đơn-Linh Kỵ*2 + Sách Tăng Kỹ Năng-Linh Kỵ*2 + Trưởng Thành Đơn-Linh Kỵ*1 + Quà Sách Bị Động*2
20.000 vàngLinh Kỵ Đơn*40 + Đá Cường Hóa Trang Bị*30 + Trưởng Thành Đơn-Linh Kỵ*2 + Hộp Đá Lv4*1 + Sách Tăng Kỹ Năng-Linh Kỵ*5
40.000 vàngTư Chất Đơn-Linh Kỵ*3 + Trưởng Thành Đơn-Linh Kỵ*3 + Danh Hiệu "Thiên Kim"*1 + Hộp Đá Lv5*1 + Quà Sách Bị Động*4

Kiếm Vũ Giang Hồ
Danh hiệu Thiên Kim

Kiếm Vũ Giang Hồ
Danh hiệu Vạn Kim

Ghi chú

 • Vật phẩm trong phần thưởng trên nếu không có ghi chú đặc biệt thì đều là vật phẩm khóa.
 • Liên tiếp 3 ngày nhận được Danh Hiệu Thiên Kim thì sẽ nhận được thêm Danh Hiệu Vạn Kim.
 • Sau khi nhận được Danh Hiệu Vạn Kim thì khi đủ điều kiện để nhận Danh Hiệu Vạn Kim lần nữa sẽ chuyển thành 1 trong các vật phẩm sau: Đá Sinh Lực Lv7, Đá Phòng Lv7, Đá Công Lv7, Hộp Đá Lv7.
 • 00h00 mỗi ngày sẽ làm mới vật phẩm hoạt động. Khi đủ điều kiện nhưng không nhận thưởng thì qua ngày sẽ không được nhận phần thưởng của ngày trước đó nữa.
 • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
 • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý thiếu hiệp vui lòng xem trong trò chơi.

Kiếm Vũ Giang Hồ

Nếu là Tân Thủ bạn hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

 • Nạp Vàng nhanh tại đây.
 • Quyền lợi VIP.
 • Những hoạt động đặc sắc chỉ có tại Kiếm Vũ Giang Hồ.
 • Cách xóa Cache.

Để lại bình luận của bạn tại đây.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Vũ Giang Hồ!